Vores opgaver

Indrejse og ophold

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om indrejse og ophold på en lang række områder, herunder asyl, familiesammenføring, besøgsvisum og permanent ophold . Al information om regler og vejledning om ansøgningsprocessen findes på brugerportalen nyidanmark.dk

Indkvartering

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom. Læs mere om Udlændingestyrelsens opgaver relateret til indkvartering.

Statistik på udlændingeområdet

Udlændingestyrelsen producerer statistikkerne på udlændingeområdet. Læs mere om statistikarbejdet i styrelsen. 

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

Centeret indhenter landeoplysninger, laver landerapporter, indstiller personer til optagelse på sanktionslister og forebygger ekstremisme nationalt, lokalt og online.

Tilskud og puljer

Udlændingestyrelsen administrerer driftstilskud til udvalgte organisationer og udbyder lejlighedsvis ansøgningspuljer. Læs mere om tilskud og puljer.

Kontrol

Udlændingestyrelsen arbejder målrettet med kontrol på udlændingeområdet. Læs mere om kontrolarbejdet i styrelsen.

Koncern It

Koncern It hører organisatorisk under Udlændingestyrelsen, men har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling af den it-systemportefølje, der anvendes i hele Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Øvrige opgaver

Udlændingestyrelsen varetager kommunikations- og vejledningsopgaver samt en række andre generelle opgaver på udlændingeområdet.