For brugere

Ny i Danmarks logo

nyidanmark.dk

Udlændingestyrelsens brugerportal hedder nyidanmark.dk 

Her kan du læse vejledning om indrejse og ophold i Danmark. Du kan også betale gebyrer, indgive ansøgninger og bestille tid til Borgerservice.

Besøg nyidanmark.dk