Publikationer

Se alle publikationer udgivet af Udlændingestyrelsen. Du kan sortere i listen via menuen. 

 • Ukraine - Mobilisation

  Publiceret 24-04-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  In June 2023, the Danish Immigration Service published a report on exit rules, legislation regarding mobilisation, documentation and punishment of draft evaders and deserters from military service dur ...

 • Russia - Recruitment of Chechens to the war in Ukraine

  Publiceret 24-04-2024
  Landeoplysninger Landerapport

  This present report is a product of a joint mission to Tbilisi, Georgia and the United Kingdom undertaken by Danish Immigration Service (DIS) and the Swedish Migration Agency (SMA) from 17 February to ...

 • Syria: Ajanib and Maktoumeen Citizenship and Military Service

  Publiceret 15-04-2024
  Landeoplysninger Landenotat

  This brief report focuses on stateless Kurds, i.e. ajanib al-Hasakah and maktoumeen, in Syria. The report gives an overview of information regarding ajanib and maktoumeen, in addition to an update on ...

 • Årsrapport 2023

  Publiceret 09-04-2024
  Om styrelsen Årsrapport

  Udlændingestyrelsens årsrapport for 2023 indeholder styrelsens beretning og regnskab for 2023.

 • Udlændingestyrelsens tilsyn med asylindkvarteringsoperatørerne 2023

  Publiceret 22-03-2024
  Om styrelsen Tilsynsrapporter

  Udlændingestyrelsen indgår årligt kontrakter med en række operatører om at drive asylcentre. Udlændingestyrelsen fører tilsyn med operatørernes varetagelse af opgaven på forskellige områder, men tilsy ...

 • Algeria: Entry, residence and readmission for Palestinians

  Publiceret 15-03-2024
  Landeoplysninger Landenotat

  This brief report examines the aspects of entry, residence and readmission for Palestinians in Algeria. It focuses specifically on the legal framework related to Algerian legislation regarding immigra ...

 • Nyhedsbrev til kommunerne og KL, marts 2024

  Publiceret 11-03-2024
  Om styrelsen Nyhedsbrev

  I nyhedsbrevet orienterer Udlændingestyrelsen om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

 • Somalia: Health care services in Mogadishu

  Publiceret 06-03-2024
  Landeoplysninger Landenotat

  The present report offers a description of availability and accessibility of specific medicines and specialised treatments in Mogadishu.

 • Allonge til operatørkontrakt med Røde Kors om indkvartering og underhold for asylansøgere m.fl.

  Publiceret 16-02-2024
  Om styrelsen Operatørkontrakt

  Allongen forlænger operatørkontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Røde Kors om indkvartering og underhold for asylansøgere m.fl. for 2024.

 • Mål- og resultatplan for Udlændingestyrelsen 2024

  Publiceret 30-01-2024
  Om styrelsen Mål- og resultatplan

  Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Udlændingestyrelsens faglige og finansielle forventninger til år 2024, herunder væsentlige forhold, der forventes at påvirke Udlændingestyrelsens aktivit ...